Paydaşlar odaklı değer zinciri ve Türkiye'deki en büyük sanayi kuruluşlarının paydaşlarına yönelik yaklaşımları

Küçük Resim Yok

Tarih

2011

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Değer zinciri yaklaşımı, stratejik birim eksenli, kâr/ortaklar odaklı ve çıkış noktasıolarak birincil ve destek faaliyetlere ilişkindir. Bu yaklaşıma yönelik en önemlieleştirilerden biri, değer zincirinin tüketici/müşteri odaklı olarak düzenlenmesigerektiği savıdır. Bu çalışmada, değer zinciri kavramı paydaşlar açısından elealınmaktadır. Değer zincirinin, sadece ortaklara ve tüketicilere/müşterilere dönükolmasının yeterli olmadığı ve tüm paydaşlar değerine dönük olarak ele alınmasıgereği üzerinde durulmaktadır. Makalede, konun teorik yönü irdelendikten sonra,İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan 2009 yılının en büyük sanayikuruluşlarının tutum faktörlerine ilişkin bir araştırmaya da yer verilmektedir.Araştırmada altı tutum faktörünün paydaşlar değerini açıkladığı görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

10

Sayı

19

Künye