Abd ve Euro Bölgesi Faiz Oranlarinin Türk Faiz Oranı Piyasasi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada ABD ve Euro bölgesi kısa vadeli faiz oranlarının Türkiye’deki kısa vadeli faiz oranları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Koentegrasyon analizinde hem geleneksel hem de yapısal kırılmalı testlere yer verilmiştir. Kısa dönemli ilişki analizinde ise Hatemi-J (2012) tarafından geliştirilen asimetrik nedensellik testi ile VECM varyans ayrıştırması ve etki-tepki fonksiyonları kullanılmıştır. Çalışma bulguları ilgili faiz oranlarının ülkemiz faiz oranları üzerinde önemli etkileri olduğunu göstermektedir. Daha da önemlisi, hem kısa hem de uzun vadede Euro bölgesi faiz oranlarının ABD faiz oranlarına nazaran ülkemiz faiz oranları üzerinde daha fazla etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bulguların, özellikle TCMB’nin faiz politikasının tartışıldığı ve FED ile ECB’nin birbirinin tersi yönde bir para politikası uyguladığı günümüzde politika yapıcılar açısından önemli olduğu düşünülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Euro bölgesi faiz oranları, ABD faiz oranları, Türkiye faiz oranları, Koentegrasyon, Yapısal Kırılma, Asimetrik nedensellik

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

9/2 (2016), 28-47