Tito Sistemlerin Köşegen Baskınlık Ve Kararlılık Problemi Statik Köşegen Kontrolör Durumu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, statik köşegen bir ön kontrolör ile kontrol edilen İki Girişli İki Çıkışlı (TITO) sistemlerin köşegen baskınlığı ve kararlılığı problemleri ele alınmıştır. Bu amaçla, öncelikle standart köşegen baskınlık tanımına ağırlık katsayıları eklenmiştir. Ardından, ağırlıklandırılmış köşegen baskınlığın sağlanması ve istenen baskınlık oranlarının elde edilebilmesi için kontrolör parametrelerinin sağlaması gereken gerek ve yeter koşullar belirlenmiştir. Elde edilen teorik sonuçlar da kullanılarak istenen bir frekansta kapalı çevrim sistemi köşegen baskın kılan kontrolör parametre bölgelerinin belirlenmesine yönelik bir algoritma önerilmiştir. Önerilen bu algoritma herhangi bir frekans kısıtı içermediğinden kolaylıkla belirli bir frekans aralığında köşegen baskınlığı sağlayan parametre bölgelerinin belirlenmesi amacıyla da kullanılabilir durumdadır. Köşegen baskınlığın sağlanması en genel durumda kararlığın da sağlandığı anlamına gelmediğinden bu çalışma kapsamında köşegen baskınlık kavramının yanı sıra kararlılık probleminin de üzerinde durulmuştur ve bu tarz sistemleri kararlı kılan kontrolör parametrelerinin belirlenmesine yönelik Lyapunov eşitliği temelli yeni bir yaklaşıma değinilmiştir. Son olarak da elde edilen teorik sonuçların doğruluğunun ve önerilen algoritmanın etkinliğinin gösterilmesi amacıyla örnek bir TITO sistem ele alınmıştır. Yapılan hesaplamalar ve benzetimler, beklenildiği gibi teorik sonuçların doğruluğunu gösterir niteliktedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Çok Girişli Çok Çıkışlı Sistemler, Köşegen Baskınlık, Kararlılık, İki Girişli İki Çıkışlı Sistemler, Lyapunov Eşitliği

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sayı 9(1) 2016, 137 – 160

Bağlantı