Değişik Katlarda Çıkan Yangın Sonucunda Çelik Yapıların Dayanımlarının Araştırılması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada doğrusal olmayan statik öteleme (push-over) analizinin temel özellikleri açıklanmış ve 9 katlı çelik bir binaya ait bir moment aktaran çerçevenin doğrusal olmayan statik öteleme (push-over) analizi ile senaryo yangın durumları altında değişik sıcaklıklardaki yanal dayanımı ve rijitliğindeki değişiklikler incelenmiştir. Bu amaçla ilk olarak, yüksek sıcaklık etkisindeki çelik elemanların malzeme özelliklerinde (akma gerilmesi, kopma gerilmesi, elastisite modülü) meydana gelebilecek değişiklikler belirlenmiştir. Daha sonra her bir senaryo durum için doğrusal olmayan statik öteleme (push-over) analizi yapılmış ve sonuçlar karşı-laştırılmıştır. Çelik binalarda yangından sonra çelik elemanların mekanik özelliklerinde yangının derecesine göre büyük değişiklikler meydana gelmektedir. Sonuçları değerlendirildiğinde, çelik yapıların gerekli yangın koruma önlemleri ile binada bulunanların yangında dışarı çıkması için yeterli zamanı vermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yangın, Çelik, Bina, Dayanım, Güvenlik, Yapı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSE 13/1 (2020), 19-33