İdealize Edilen Yeni Yaşamın Tanıdık Yüzü: Korunaklı - Güvenlikli Konut Sitelerinin Reklam Filmleri Üzerine Bir İçerik Analizi

Özet

Günümüzde, hızlı kentsel dönüşüm süreçlerinin beraberinde getirdiği değişikliklerin biri de sınıfsal farklılıkların mekânsal ayrışmalarda daha da görünür hale gelmesi olmuştur. Bu mekânsal ayrışmaların belirginleşerek kendini gösterdiği en somut örneklerden biri 2000'li yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan korunaklı konut siteleridir. Bu çalışmada, Türkiye'de, gün geçtikçe yaygınlaşan 'korunaklı' ve 'güvenlikli' sitelerin, televizyon reklamları aracılığıyla, orta ve üst orta sınıf tüketici kitlelerine, 'yeni yaşam projeleri' olarak sunuluş biçimi ele alınacaktır. Bu yeni yaşam projelerinin, süregelen toplumsal adaletsizlik ve eşitsizliği, mevcut sınıfsal farklılaşmaları ve mevcut toplumsal cinsiyet kalıplarını, yeniden üretme biçimi, reklamlarda karşılaşılan imgeler ve kullanılan çeşitli kavram, tema ve betimleme biçimleri üzerinden tartışılacaktır. Bu çerçevede 2013 ile 2016 yılları arasında televizyonlarda yayınlanan, İstanbul ve Ankara'daki konut projelerinin televizyon reklamlarında kullanılan anlatım biçimlerine yönelik olarak yürütülmekte olan içerik analizinin sonuçları değerlendirilecektir

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Mekânsal Ayrışma, Korunaklı-Güvenlikli Konut Siteleri, Yeni Yaşam Projesi, Televizyon Reklamları, İçerik Analizi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

/ Journal of Sociological Research Cilt / Volume 20 Sayı / Number 2 (Ekim / October 2017) : (49-88)

Bağlantı