"Yaratıklar"la Müzakereleri Kim Yürütecek? Uzaylılarla Temaslardan Dersler Çıkarmak: İstila

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Postmodern yaklaşım, Uluslararası İlişkiler disiplininde ana akım yaklaşımlar tarafından "gerçeklik" ten uzak olmakla ve işe yarar uygulamalar sunmamakla eleştirilmektedir. Bu çalışmada, yapılan eleştirilerin aksine, postmodern yaklaşımın, ana akım yaklaşımların göz ardı ettiği ya da bastırdığı gerçeklikleri Uluslararası İlişkiler'in ajandasına soktuğu savunulmaktadır. Postmodern yaklaşım, "siyaset" ile "siyasal" arasındaki farkın bulanıklaşmasının sonucu olarak, eleştiriye ve sorunsallaştırmaya kapatılan dil, söylem ve ideoloji konularını kapsamlı bir şekilde analize tabi tutmaktadır. Yaşamış oldukları dönem itibariyle Uluslararası İlişkiler çalışmalarında postmodern sayılan, ancak, felsefelerinden gerektiği kadar istifade edilmeyen Gilles Deleuze ve Félix Guattari'nin dil, söylem ve ideolojiye yaklaşımları bu çalışma kapsamında analiz aracı olarak kullanılmaktadır. Çalışmada, Deleuze ve Guattari'nin felsefesinden istifade edilerek, Uluslararası İlişkiler disiplininin ajandasının en önemli konularından biri olan bir soru ele alınmaktadır: Yaratıklarla müzakereleri kim yürütecek?

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Uluslararası İlişkiler Kuramı, Postmodern Yaklaşım, Postmodern Uluslararası İlişkiler Kuramı, Gilles Deleuze, Félix Guattari, Uzaylılar

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ "Yaratıklar"la Müzakereleri Kim Yürütecek? Uzaylılarla Temaslardan Dersler Çıkarmak: istila Onur AĞKAYA Volume 8 (2) 2015, 6-31

Bağlantı