Kentsel Koruma ve Rekonstrüksiyon: Münster Prinzipalmarkt Örneği

Küçük Resim Yok

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kent, oluştukları dönemin kültürünü, sosyal yapısını, estetik kaygılarını ve yapım teknolojilerini yansıtan mimari katmanlardan oluşmaktadır. Kültürel mirası tanımlayan mimari katmanların tarihsel süreklilik içinde zamana yayılarak kendiliğinden geliştiği veya önemli kırılmalar esnasında dış dinamiklere bağlı olarak aniden başkalaştığı her evre, kente ve sosyo-kültürel yaşama ilişkin çok değerli bir tarihi belge niteliği taşımaktadır. Koruma kavramı, kent belleğini oluşturan taşınmaz kültür varlıklarının nesilden nesile doğru aktarımı açısından son derece önemlidir. Yeni yaklaşım, uygulama ve akademik araştırmalarla gelişen ve değişen koruma disiplini bünyesindeki tartışmalardan birisi de yurtiçi ve yurtdışında farklı uygulamalarına rastlanan rekonstrüksiyon projeleridir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya'nın en çok zarar gören bölgelerinden birisi olan Münster, doğal afetler veya dünya savaşları gibi dinamiklerin kentin mimari katmanlarında yarattığı ani değişim ve bu değişim sonrasında kentsel koruma kapsamında uygulanan yeniden yapım süreci için değerli bir örnek teşkil etmektedir. Münster'in tarihi kent merkezi, toplumsal kötü anıların silinmesi, kent tarihinin kaybolmaması, kentin dünya mirası içindeki yerini kazanması ve halkın aidiyet duygusu hissettiği kent mekânının yeniden üretilmesi amacıyla kentin mevcut Orta Çağ kent planına sadık kalınarak yeniden inşa edilmiş ve yeni yapılarla genişletilmiştir. Bu çalışmanın amacı, kentsel koruma disiplini içerisinde rekonstrüksiyona bakışı özetlemek, konuyla ilişkili olarak savaş sonrası süreçte yeni yapım x yeniden yapım sorunsalını tartışmak ve kentsel sürekliliği rekonstrüksiyon projeleriyle sağlamış Münster kenti örneğini inceleyerek; konuyla ilgili hassas noktaların altını çizmektir. Çalışma kapsamında ele alınan Münster Prinzipalmarkt yeniden yapım projesi halkın tamamının katılımıyla gerçekleştirilmiş ve savaş sonrasında büyük hasar görmüş bir kentin yeniden güvenle yaşanabilir bir yerleşim bölgesine dönüşmesinde önemli bir tezleştirici (katalizör) olmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İdealkent

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

19

Künye