Akıllı Kentler Üzerine Bir İnceleme: Türkiye Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

21. yüzyılın ortasına doğru dünyadaki kentli nüfusun toplam nüfusun %66’sına ulaşması beklenmektedir. Bu yüksek oran ülkeleri akıllı kentlere sahip olma yolunda mecbur bırakmaktadır. Akıllı kent sınırlı kaynakların etkin kullanımını, verimlilik artışını, insan odaklı hizmet ve refahı ilke edinen bir olgudur. Türkiye’de ise akıllı kent kavramının önem kazandığı ve bazı çalışmaların başlatıldığı görülmektedir. Bu çalışmada, akıllı kentler ve Türkiye üzerine bir inceleme yapmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda, akıllı kent kavramı, mimaride akıllı kent yaklaşımı ile dünyada ve Türkiye’de akıllı kent uygulamaları hakkında alan yazında kapsamlı bir araştırma yapılmıştır. Genel olarak, Türkiye’de akıllı kent uygulamalarının henüz bazı gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmadığı, ancak bu yönde çabaların gösterildiği anlaşılmıştır. Sonuç olarak, akıllı kent olgusunun Türkiye’de yaygınlık kazanması, hak ettiği değerin verilmesi ve daha organize ve yaygın çalışmaların yapılması gerekmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Akıllı kent, Bilgi kenti, Eko-kent, Sürdürülebilir kent, Yaşanabilir kent, Türkiye, Yetenekli kent, Zeki kent

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSE 12/2 (2019), 37-46