Türk Hukukunda Anonim Ortaklıklarda Kamuyu Aydınlatma İlkesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

“Kamuyu Aydınlatma İlkesi” Genelde yanlış şirket yönetimleri ve krizlerin ortaya çıkardığı ekonomik maliyetler nedeniyle, tasarruflarını sermaye piyasasında değerlendirmek isteyen yatırımcıya şirketler ve sermaye piyasası araçları hakkında bilgi sağlamak, böylece yatırımcının bilgiye dayalı olarak karar vermesini ve yanlış yönlendirmelerden korunmasını sağlamak için bir dizi önlem yanında “kamuyu aydınlatma” da yer almaktadır. Kamuyu aydınlatma kavramı, bir ilke olarak özellikle sermaye piyasasında yer alan şirketlere yüklenen bir ödeve işaret etmektedir. Bu çalışmada “ilke”nin incelenmesinde hukuki çerçeve ile sınırlı kalınmasına özen gösterildiğinden, konunun işletme bilimini ilgilendiren yönleri kapsam dışı tutulmuştur. Ayrıca ilkenin Avrupa Birliği hukukundaki durumuna tarihsel gelişim içinde ve sınırlı bir çerçevede yer verilmiştir. Kamuyu aydınlatmada önemli olan nokta, açıklanan bilgilerin şirketlerin ticari sırlarını ortaya çıkarır nitelikte olmaması, kamunun bilgi alma hakkı ile şirketin ticari sırrı arasındaki dengenin iyi korunmasıdır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kamuyu Aydınlatma, şeffaflık, OECD (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü), HAAO (Halka Açık Anonim Ortaklık)

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 3(1), 2009, 1-23

Bağlantı