Türkiye'de ki İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin ABD ile Kıyaslanması

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2013

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İnsanların ihtiyaçlarını karşılamaya başladıkları ilk günden beri çalışmak bir zorunluluk haline gelmiş ve zaman içerisinde gelişen teknoloji ve sanayi nedeniyle çalışılan işler daha tehlikeli ve can güvenliğini tehlikeye atar duruma dönüşmüştür. İnsan hayatının daha da önem kazanmaya başlamasıyla işçi sağlığı ve iş güvenliği konusu daha da önem kazanmıştır. Buna rağmen iş güvenliği günümüzde de halen işverenlerin gerekli özeni göstererek uygulamamaları, işçilerin "bana bir şey olmaz" yaklaşımı ya da olduktan sonra "Takdiri ilahi" düşüncesi nedeniyle yeterince gündem de kalamayan ve gereken önemi alamayan bir konu olmuştur. Türkiye'de yaklaşık son 10 yılda işçi sağlığı ve iş güvenliği alanında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Bu gelişmelerin en önemlisi 2003 yılında çıkan 4857 sayılı İş Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılan işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili yönetmelikler olmuştur. 2012 yılından itibaren kanun değişikliğine gidilerek 6331 sayılı İş kanunu aşamalı olarak yürürlüğe getirilmiştir. 4857 sayılı kanunun bazı maddeleri 6331 sayılı kanun tam anlamıyla yürürlüğe girene kadar kullanılmaya devam edilmektedir. Türkiye'de yaşanan iş kazaları ve meslek hastalıklarının sayısını düşürmeyi hedefleyen bu düzenlemelerin, birçok işyerinin yeniden organize olmasını gerektireceği görülmüştür. İşçi sağlığı ve iş güvenliği konusu, dünyanın birçok gelişmiş ülkesinde olduğu gibi Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde de üzerinde titizlikle durulan bir konu olmuştur. ABD'de 1970'de OS HA'nın (Occupational Safety and Health Administration - İşçi sağlığı ve iş güvenliği kurulu) kurulması ile beraber işçilerin işyerinde güvenliklerinin korunması yasal zorunluluk haline getirilmiştir. OSHA bunun sağlanması için çeşitli yönetmelikler yayınlamış ve bunların ihlali halinde işverenlere ağır cezalar verilmesine dayalı bir sistem oturtmuştur. Sonuçta da OSHA standartlarının faydaları kaza oranlarında ki düşüşlerle görülmüştür. (Örnek: BLS istatistiklerine göre son 10 yılda %30 oranında iş kazalarında düşüş gözlenmiştir)

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşçi Sağlığı, İş Güvenliği, OSHA

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 6(2) 2013, 105 - 120

Bağlantı