İşletme Etiğinde Sinizm Ve İşgören Performansı Arasındaki İlişki: Tekstil Sektöründe Çalışanlara Yönelik Bir Uygulama

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Örgütlerde alınan etik dışı kararlar, yönetimin işgörenlere ayrımcı yaklaşımı, işyerinin samimiyetsiz ortamı, işyerindeki değişim, güçlü olmayan örgütsel iklim, sinizm diye adlandırılan ve çalışanlarda örgüte karşı nefret, endişe duygularını oluşturan ve örgüte yönelik uç noktalarda kötüleme, eleştirme eğilimini ortaya çıkarmaktadır. Bu çalışmanın amacı, örgütsel sinizm, işgören performansı ve işletme etik dışı kararlar arasındaki etkileşimin incelenmesidir. Araştırma verileri İstanbul’da tekstil sektöründe çalışanlarla anket yöntemi kullanarak elde edilmiş ve veriler “SPSS” programında değerlendirilerek regresyon analizi, korelasyon analizi, faktör analizi ve karşılaştırmalı analizler yapılmıştır. Araştırma sonucunda çalışanların işletmelerine sinik bir tutum geliştirmelerinde ve işletme performanslarına etkilerinde, alınan işletme yönetiminin etik dışı kararlarının güçlü bir etmen olduğu sonucuna varılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşletme Etiği, Sinizm, İşgören Performansı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BMIJ, (2018), 6(4): 1198-1214