Kamu idarelerinin etkin yönetiminde iç kontrol uygulamalarının rolü

Küçük Resim Yok

Tarih

2009

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Kamu yönetiminde çevresel koşullara uyum sağlamak ve değişimi yönetmek için yeni yönetsel araçlar geliştirilmektedir. Çağdaş işlevi ile iç kontrol, özel sektör yönetim ilkelerinin kamuya uyarlanması olarak tanımlanan Yeni Kamu Yönetimi (YKY) yaklaşımının yaygınlaşmasıyla, kamu yönetiminde önem kazanmıştır. Bu çalışmada kamu idarelerinin etkin yönetiminde iç kontrol uygulamalarının rolü, yönetim işlevlerinin gerçekleştirilmesi, iç kontrol-iç denetim-yönetim ilişkisi ve risk odaklı mali olmayan süreçlerin kontrolü kapsamında incelenmiştir. İç kontrol sisteminin, yönetim süreçleri ile etkileşim içerisinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. İç kontrol sistemi yönetim kararları ile şekillenirken; yönetim süreçlerinin sürekli gelişimi iç kontrol uygulamalarından elde edilen geri bildirimler ile sağlanmaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Maliye Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

157

Künye