6098 s. Türk Borçlar Kanunu’nda Görme Engelliler ve İmza Atamayanlar Bakımından Adi Yazılı Şekil

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Borçlar hukukuna hakim olan ilkelerden biri de sözleşme özgürlüğü ilkesidir. Bu ilke uyarınca sözleşme tarafları kural olarak herhangi bir şekle bağlı olmadan sözleşme yapabilmektedir. Bununla birlikte kanun koyucu bazı sözleşmeleri yazılı şekil kurallarına tabi tutmuştur. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 15. ve 16. maddeleri, görme engelliler ile imza atamayan kimselerin geçerlilik şekline tabi hukuki işlemleri nasıl yapacaklarını düzenleyen hükümlerdir. Bununla birlikte 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 206. maddesinde de, imza atamayanların yapacakları hukuki işlemlerin senet niteliği taşıyabilmesi için uyulması gerekli olan kuralı içeren özel bir düzenleme öngörülmektedir. Söz konusu düzenlemelerin getirdiği yenilikler, yapılacak yoruma göre farklılık arz etmektedir. Bu kapsamda öncelikle görme engelli olan kimseler ile imza atamayan kimselerin kimler olduğu ortaya konulmalı, daha sonra geçerlilik şekli ile ispat şekli arasındaki fark belirlenerek uygulanacak hükümler tespit edilmelidir. Görme engellilerin, imza atamayanlardan farklı olduğu belirtilmeli ve görme engellilerin durumu ayrıca incelenmelidir. Görme engelliler bakımından, imza atabilen görme engelliler ile imza atamayan görme engellilerin ayrılması gerekir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Görme Engelliler, İmza Atamayanlar, Adi Yazılı Şekil, El Yazısıyla Atılmış İmza, Mühür, Parmak İzi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 1/2 (2015), 137-161

Bağlantı