Türkiye’de İnovatif Bir Çatı Kaplama Malzemesi Geliştirilmesi Süreci Önerisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Türkiye’nin 2023 hedeferi kapsamında dünyanın gelişmiş ilk 10 ülkesi sıralamasına girebilmesi için, önümüzdeki 5 yıllık süreçte yıllık büyüme oranının %6’nın üzerinde gerçekleşmesi ve 500 Milyar Dolarlık ihracat rakamına ulaşılabilmesi gerekmektedir. Bu da ancak teknolojik ürünler geliştirilebilmesi ve bunların ihraç edilebilmesi ile olasıdır. Teknolojik ürünler geliştirilebilmesi için, her şeyden önce üniversite, sanayi ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinin geliştirilmesi, AR-GE (yeni bir sistem, hizmet, ürün, yazılım, süreç geliştirmek amacıyla tasarlanan yaratıcı projeler-araştırma ve geliştirme çalışmaları) çalışmalarına hız verilmesi ve AR-GE’de çalışacak teknik personelin yetiştirilerek istihdam edilmesi (işlendirilmesi) zorunludur. Yapım teknolojilerindeki gelişmelerle birlikte, çatılarda geleneksel malzemelerin yanısıra yenilikçi ürünlere talep giderek artmaktadır. Yeterli performansa sahip yenilikçi çatı kaplama malzemelerinin dış pazarlarda kendilerine pazar payı bulması zor olmayacaktır. Üretici frmaların mevcut ürünlerini modifye ederek (değiştirerek, dönüştürerek) veya tamamen yeni çatı kaplama malzemeleri geliştirerek pazar paylarını arttırmaları, aynı zamanda ülkemiz ekonomisine önemli katkı sağlayacaktır. Bu çalışma kapsamında, PVC (poli vinil klorür) su yalıtım örtüleri modifye edilerek, enerji üretebilen ve eğimli çatılarda kullanılabilen yeni bir çatı kaplama malzemesinin geliştirilme süreci (aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan, ilerleyen, gelişen olay ve hareketler dizisi, vetire, proses) tanımlanmıştır. Elde edilen verilerin, üretici frmalar tarafından değerlendirmesi ve çatı kaplama malzemelerine teknolojik bir yaklaşım sergilemeleri hedefenmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Türkiye hedef 2023, çatı kaplama malzemeleri, fotovoltaik panel, PVC su yalıtım örtüsü

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 11/2 (2018), 2-18