Binalarda İşlev Dönüşümünün Yaşam Döngüsündeki Yeri Ve Etkisinin Örnekler Üzerinden İrdelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Tüm canlılarda olduğu gibi binaların da bir yaşam döngüleri vardır. Bu döngünün bir başlangıç evresi, kullanım süreci ve sonu vardır. Binalarda bu döngü ne kadar erken tamamlanırsa; sosyal, çevresel fiziksel bazı problemler de ortaya çıkacaktır. Bir binanın yaşam döngüsünde yer alan işlev dönüşümü ve yeniden kullanım ile bu süreç uzatılabilir. Kullanım sürecinin arttırılması ve binanın yeniden kullanımı; ekonomik ve çevresel sürdürülebilirliğe katkı sağlamanın yanı sıra sosyokültürel sürdürülebilirlik için de artı değer taşımaktadır. Bu çalışmada, binaların yaşam döngüleri teorik olarak açıklanacak, işlevini kaybeden binaların eskime nedenleri araştırılacak ve eski işlevi ile kullanılmaya devam edemeyen, atıl kalmış binaların işlev dönüşümü geçirerek yaşam döngülerinin nasıl değiştiği açıklanmaya çalışılacaktır. İşlev dönüşümün yaşam döngüsündeki yeri ve etkisi örnekler üzerinden incelenerek tespit edilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın amacı; uygulanmış örneklerden seçilenlerin incelenmesi sonucunda işlev dönüşümünün yaşam döngüsündeki olumlu ve olumsuz etkileri ve bunların sonucunda ortaya çıkabilecek potansiyel avantaj ve dezavantajları tespit etmeye çalışmaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İşlev dönüşümü, Sürdürülebilirlik, Binalarda yaşam döngüsü, Yeniden kullanım

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ FEN VE MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ DERGİSİ Cilt 11, Sayı 1, 2018, 39 – 62