GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARINDAN BİRİ OLAN KANAVİÇENİN DÜNÜ, BUGÜNÜ, YARINI

Küçük Resim Yok

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Geleneksel el sanatlarımızdan biri olan kanaviçenin Türk toplumunda kullanımı çok eski tarihlere dayanmaktadır. İşlemeninilk örneklerine Asya’da rastlanmakta ve oradan Avrupa’ya geçtiği bilinmektedir. Kanaviçe daha önceleri pek çok medeniyettekullanılmış ve halen kullanılmaktadır. Her medeniyette kullanım şekli, kullanım alanları ve anlamları değişiklik göstermektedir.Geçmişte giysi, ev tekstili, aksesuarlar gibi geniş kullanım alanları bulan kanaviçe günümüzde eski önemini yenidenkazanmaya başlamıştır. Özellikle internet kullanımıyla birlikte, dünya çapında, gençler arasında yeni sayılabilecek bir iş alanıolarak giysi parçalarına, dekoratif ürünlere veya ‘hoop art’ olarak da bilinen kasnakların içine yerleştirilmiş kumaş parçalarınauygulanmakta (duvar süsü olarak) ve ticareti yapılmaktadır. Bizler Türk toplumu olarak, el sanatlarımızın bir parçası olankanaviçeye, zengin motif yelpazemizden örnekler katarak kültürümüzü yansıtabilir, böylece toplumumuza ait bu tekniğinkaynağını vurgulayabiliriz. Bu çalışmada betimsel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Araştırma ile ilgili olarak yerli ve yabancıkaynaklar taranmış olup, araştırma; kanaviçenin tarihine değinerek, günümüzdeki kullanım alanlarını ve gelecekte neleryapılabileceği ile ilgili önerileri kapsamaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

0

Sayı

37

Künye