Özel Tasarlanmış Çelik Çaprazların Betonarme Yapıların Deprem Performansına Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Eskişehir Teknik Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Deprem etkisi altındaki betonarme yapıların güçlendirilmesi ve deprem davranışlarının iyileştirilmesi için literatürde birçok yöntem bulunmaktadır. Mevcut yapıya betonarme perdeler eklenmesi veya kolonların mantolanması klasik olarak önerilen bu yöntemlerden bazılarıdır. Bu tip dayanım esaslı güçlendirme yöntemleri yapıların deprem dayanımlarını ve yanal rijitliklerini önemli derecede artırmaktadır. Yapılarda yanal rijitliğin artışı, aynı zamanda deprem talebini de artıran bir durumdur. Günümüzde, yapıların güçlendirilmesi için deprem talebinde ciddi değişikliğe gidilmeden deprem enerjisinin sönümlendiği yöntemler ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmada betonarme bir yapının ucuz maliyetli metal sönümleyici elemanlar ilave ederek tasarlanmış özel çaprazlar kullanmak suretiyle güçlendirilmesi konusu ele alınmıştır. Seçilmiş olan deprem kayıtları etkisinde mevcut yapının ve çelik çaprazlı güçlendirilmiş yapının lineer olmayan dinamik analizleri gerçekleştirilmiştir. Betonarme yapının çeşitli gözlerine metal sönümleyiciler eklendiği güçlendirilmiş durumda deprem davranışı kırılganlık eğrileri kapsamında değerlendirilmiştir. Mevcut yapıya metal sönümleyici ilave edilmesiyle, yapının deprem enerjisi tüketebilme özelliklerinde ve hasar görebilme olasılıklarında önemli seviyede iyileşmeler gözlenmiştir. Yapılan analiz sonuçları; maliyeti düşük olan bu çapraz elemanların, yapıların göreli kat ötelemesi ve kesme kuvvetleri istemlerini sınırlandırdığını ve deprem performansını artırdığını göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Metal Sönümleyici, Deprem Performansı, Enerji Tüketimi, Göreli Kat Ötelemesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji Dergisi B- Teorik Bilimler 2018, Cilt:6 - syf. 163 - 174