İktisat Düşüncesinin Gelişimi İçerisinde Küreselleşmenin 19. Yüzyıl Versiyonuna Dair Bir Deneme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Doğal düzen ile rasyonel iktisadi birey arasında organik bir bağlantı kuran Klasik iktisatçıların savundukları iktisat reçetesi “laissez-faire” idi. Ancak, kurulan bu bağlantı, iktisat metodolojisi açısından, metafizik idi. 1820’lerle birlikte, İngiltere’de düşen karlar “laissez-faire”’in saf halini sulandırdı ve 19. yüzyılın ortalarından itibaren uygulamada kolonizasyona geçildi. Sonuçta, çevre ekonomileri sistematik bir kolonizasyon süreci ile merkeze bağlandı. İskan yoluyla yeni ülkeler – Avustralya, Yeni Zelanda – kazanıldı. Ayrıca serbest dış ticaretle ihraç malları satışı ile üretim için gerekli ithal mallarının tedarik edilmesi gerçekleştirildi. 19. yüzyılda somut iktisadi hayatta gerçekleşen kolonizasyon hareketinde ortaya çıkan proto – tip, metafizik karakterini bozmadan 21. yüzyılda da taşındı.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İktisadi düşünce, laissez – faire, küreselleşme, kolonizasyon, serbest dış ticaret

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(2), 2008, 1-33

Bağlantı