Kutadgu Bilig’de geçen Ya?saguçı kelimesi üzerine

Küçük Resim Yok

Tarih

2010

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada, Kutadgu Bilig’in 5799. beyitinde geçen ve bir hapax legomenon olan ya?sa?uçıkelimesi Klasik Moğolca yangsagh ve Mançuca nanggişa- kelimelerinin yardımıyla açıklanarakkelimenin etimolojisi yapılacaktır. Ya?sa?uçı kelimesinin *ya?sa- fiil gövdesinden, *ya?sa-fiilinin ise –Us eki ile *ya?- fiil kökünden türetilmiş olan ya?us sıfatından geldiği ve söz konu- su kelimenin “dalkavuk” anlamını taşıdığı gösterilecektir. Sonuç olarak, beyit yeniden anlam- landırılacak ve yorumlanacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Türkiyat Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

28

Sayı

Künye