Sinasos/Mustafapaşa Konutlarında Bozulmalar

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Türk İslam Medeniyeti İlmi Araştırmalar Enstitüsü

Erişim Hakkı

Özet

Mübadeleden önce Rumların yaşamında önemli bir yere sahip olan Sinasos, bugünkü adıyla Mustafapaşa, sahip olduğu doğal ve kültürel miraslardan dolayı Kapadokya bölgesi için tarih boyunca önemini koruyan bir yerleşim olmuştur. Günümüzde yerellik anlayışına uygun nitelikte homojen yapısını koruyan mimari dokuya, konutlar hâkimdir. Bu yapıların bir bölümü terkedilmiş ve harap durumdadır. Özgün işlevini sürdüren konutların yanı sıra işlevsel değişimlerin söz konusu olduğu yapılar da bulunmaktadır. Zaman içinde ortaya çıkan toplumsal gelişmeler, mekânsal beklentilerin artmasına ve konutlarda değişimlerin yaşanmasına neden olmuştur. Özgün veya yeni bir işlevle kullanımı devam eden Sinasos konutlarında ortaya çıkan değişimlerin neden olduğu bozulmaları ortaya çıkarmayı amaçlayan bu çalışma, kültürel mirası korumaya yönelik tehditlere dikkat çekmeyi hedeflemektedir. Çalışmada: tarihsel sürecine ilişkin genel bilgilerin yer aldığı Sinasos/Mustafapaşa?da konutların mimari özelliklerinin yanı sıra yapısal ve mekânsal bozulmalarla işlevsel değişimler konularında detaylı bilgiler verilmeye çalışılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kapadokya, Sinasos, Mustafapaşa, Kültürel miras

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Türk İslâm Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi -TİMADCilt:14, Sayı:28, 2019-Yaz 2019

Bağlantı