Sanat ve Sanat Eğitiminde Bütünsellik

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Güzel Sanatlar eğitimi veren fakülte ve yüksek okulların sayısı hızla artmaktadır. Böylece, fakülte, program ve içeriklerinin sürekli gözden geçirilmesi ihtiyacı doğmaktadır. Gazi Eğitimin 80. kuruluş yılı etkinlikleri, bunun için bir vesile olmuştur. Program çalışmalarında ülkemiz birikimlerinin de dikkate alınması gerekti. Sanat eğitimini, insanın yapısına uygun olarak, biçimsel algı çeşitlerinin tümünü içerecek şekilde, “bütünsellik” yaklaşımı üzerine oturtmak gerekir. Bu insanın kendisini tanıması için gerekli olduğu kadar, sanatsal yaratma alanının genişlemesi, zenginleşmesi ve kendisini iyi ifade etmesi için de şarttır. Yine, özellikle plâstik sanatlar içinde yer alan uygulamalı dallarda, yaratıcı, özgün tasarımlara varılabilmesi ve güzel sanatlar fakültelerinin yüksekokullaşmasını önlenebilmesi için de çok önemlidir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Gazi Eğitim, bütünsellik, temel eğitim, temel algı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(1),2008, 113-118

Bağlantı