Karşılaştırmalı Hukukta İdarenin Değerlendirme Yetkisi (Marjı) ve Yargısal Denetimi

Küçük Resim Yok

Tarih

2023

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Demokratik hukuk sistemlerinde idarenin kuruluş ve faaliyetleri kanunla tespit edilmekte, yürütme ve idari organlar da bu kuralları bireylere uygulamaktadır. Ancak kanun koyucu, hukuk normlarını koyarken her zaman açık, belirgin ve ayrıntılı kurallar koymamakta, hukuken belirsiz, muğlak, içeriği genel kavramlar kullanarak idareye bir serbesti, tercih imkanı tanımaktadır. İdare de karar alırken farklı tercihlerde bulunabilmektedir. Alman idari işlem teorisinde idari işlemlerin sonuç kısmında idareye bir hareket alanı, tanınmışsa, farklı çözümler arasında bir tercih ve seçim imkanı verilmişse buna idarenin takdir yetkisi denilmektedir. İşlemin olgu kısmında içeriği tartışmalı belirsiz hukuki kavramlar kullanılmışsa, idarenin bunu somutlaştırmak için idareye değerlendirme imkanı verilmişse, buna değerlendirme yetkisi (marjı) denilmiştir. Fransız ve Türk hukukunda ise, idari işlemlerin konu unsurunda idareye bir tercih ve seçme imkanı verilmişse, buna takdir yetkisi denilmektedir. İdari işlemin sebep unsurunda idareye bir tercih ve seçme imkanı verilmişse, belirsiz hukuki kavramları yorumlama, belirginleştirme hakkı verilmişse, buna da idarenin takdir yetkisi olarak nitelendirilmekle birlikte bazı yazarlarca idarenin değerlendirme yetkisi (marjı) şeklinde adlandırılmaktadır. Alman hukukunda idarenin değerlendirme yetkisinin olduğu bazı hallerde yargı organları, idarenin değerlendirme yetkisini sınırlı olarak denetlemektedir. Fransız hukukunda da benzer hallerde mahkemeler, minimum yargısal denetim yapmaktadırlar. Türk hukukunda ise yargı organları, kapsamlı yargısal denetim yapmaktadırlar.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

18

Sayı

214

Künye