Dinamik Çevre Etkisinde Pazarlama Stratejileri ve Pazar Performansı Analizi: Bilişim Sektörü Değerlendirmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu araştırmanın amacı, pazarlama stratejilerini incelemek ve sektördeki işletmelerin dinamik iç ve dış çevre özelliklerine göre hangi pazarlama stratejilerine başvurdukları ve bu stratejilerin pazar performansını ne şekilde etkilediğini değerlendirmektir. Bu bağlamda çalışma kapsamında pazarlama stratejileri olarak (i)ürün, (ii)fiyatlandırma, (iii)tutundurma ve (iv)dağıtım stratejileri analize dahil edilmiştir. Çalışma kapsamında anket yöntemi kullanılmış ve İstanbul bölgesindeki bilişim firmalarından 237 anket ile analizler gerçekleştirilmiştir. Araştırma bulguları; dinamik değişimin yüksek olduğu bilişim sektöründe pazarlama stratejileri ile çevre özellikleri ve pazar performansı arasında pozitif bir ilişki olduğunu ortaya koymaktadır. Analiz sonuçları, bilişim sektöründeki işletmelerin ürünleri rakiplerinkine ne kadar benziyorsa o kadar çok ürün stratejisi geliştirme eğiliminde olduklarını göstermektedir. Ulaşılan bulgular çevreye göre kullanılan pazarlama stratejilerinin değişiminin ve stratejilere göre pazar performansının nasıl etkilendiğinin değerlendirilmesinde gerek uygulayıcılara gerekse de bu konudaki araştırmalara ışık tutar niteliktedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Pazarlama Stratejileri, Bilişim Sektörü, Pazarlama Performansı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 9/1 (2016), 134-147