SİGORTA SEKTÖRÜNÜN YARATTIĞI KAMUSAL DIŞSALLIKLAR

Küçük Resim Yok

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Sigorta sektörünün ekonomideki çarpan etkisi, yarattığı dışsallıklar sayesindeyüksektir. Gelişmekte olan Türkiye ekonomisinin yatırımlar için ihtiyaç duyduğutasarruf, finansman imkanları, güven ortamı, risklerin azaltılması gibi ana etkenlerdesigorta sektörünün katkısı büyük olacaktır. Küresel sigortacılık payı içindeTürkiye’nin sektör payı kapasitesine oranla düşük kalmaktadır. Bu makalenin amacısigorta sektörünün ekonomi üzerinde yarattığı dışsallıkları irdeleyerek Türkiye’dekisigorta sektörünün gelişimi konusunda devletin düzenleyici rolü üzerine dikkatçekmektir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Doğuş Üniversitesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

22

Sayı

2

Künye