ELEKTRONİK TİCARET SÖZLEŞMELERİNE UYGULANACAK HUKUK

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Ticari faaliyetlerin küreselleşmesi ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte artık taraflarhukuki ilişkilerini geleneksel yöntemler dışında daha hızlı bir biçimde uzaktan da kurmayabaşlamışlardır. Özellikle internetin ortaya çıkışı ve yaygınlaşması, internetin ticari faaliyetleraçısından önemli bir araç haline gelmesi ile elektronik ortamda kurulan hukuki ilişkilerin niceliğiartmış ve mahiyeti çeşitlenmiştir. İnternet teknolojisi sayesinde ülkeler ve hatta kıtalar arasısözleşmelerin kurulması anlık olarak gerçekleşebilmektedir. Bu nedenle elektronik ortamda kurulanve yabancılık unsuru taşıyan bu borç ilişkileri nedeniyle uyuşmazlıklar ortaya çıkmış ve uygulanacakhukukun tespiti de karmaşıklaşmıştır. Bu sebeplerden dolayı elektronik ortamda doğan borçilişkilerine uygulanacak hukukun tespiti konusu bu makalede detaylı olarak incelenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Istanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

19

Sayı

38 Hukuk

Künye