The Quest for Identity in French Women Borderland Literature

Küçük Resim Yok

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Feminist ve sömürgecilik sonrası söyleme dayanılarak yazılmış bu makalede Batılı kadının yeni kimlik formları bulma arayışının göçmen kadının deneyimleri ve bakış açısı arasında bağlantı kurması amaçlanmış, özellikle Fransa'da yaşayan Cezayirli kadın yazarlar konu olarak baz alınmıştır. Kültürel ve ulusal sınırlarda, iki dünya arasında yaşayan bu yazarlar, kimi zaman çelişik duygu çatışmaları arasında bir kurban ya da tam tersi sahip olduğu çoklu kimliği zevk alarak yasabilen insanlar olarak değişik direniş stratejileri geliştirmişlerdir. Makalede kullandığım 'sınır' terimi bir yere ait olamama; kültürler arasında, artık kendisini ait hissetmediği bir vatandan uzak ebedi sürgünde bir göçebelik durumunu, Homi K. Bhabha'nın deyişiyle kültürler arasındaki çatlaklarda yaşama durumunu yansıtmaktadır. Bu 'sınır' ulusal ve cinsel kimliklerin hudutlarında başlar, çeşitli direniş stratejileri ve devam eden uzlaşmalarla gelişir. Bu makale homojen bir göçmen söylem arayışı ya da kimlik arayışına genel bir cevap sağlamaktan öte, tekil bireyselliğin ikincil olma, yabancılık, sürgün ve yalnızlık konularına bir cevap vermesini amaç edinmektedir. Bireysel farklılıklarına rağmen, burada incelenen kadınları tek bir unsur birbirine bağlar: duydukları yazma, hikayelerini anlatma gereksinimi, geçmişlerini yapılandırma ya da tekrar yapılandırma ve romanlarıyla varoluşlarını ispatlayabilme çabası. Böylelikle hikaye anlatımı dünyalarına girmemizi sağlayan bir penceredir ve bu pencere yaşadığımız toplumu değerlendirmemizde de yeni bir bakış açısı sunar

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Kadın/Woman 2000 - Kadın Araştırmaları Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

2

Künye