Denetçilerin İletişim Biçimleri ve İç Denetçiler Üzerine Nitel Bir Araştırma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Denetim faaliyetlerinde denetçi ile denetlenen arasındaki iletişimin başarısı, denetim faaliyetlerinin yürütülmesi, bilgi toplama ve raporlamada büyük önem taşımaktadır. Gerek üst yönetimle gerekse çalışanlarla yürütülen etkin iletişim, bu sürecin başarıyla yürütülmesini ve sonlandırılmasını sağlamaktadır. Bu çalışma, nitel bir araştırmanın da bulgularını ortaya koymakta olup denetçilerin sahip olmaları gereken iletişim becerilerini, iletişimde dikkat edilmesi gereken konuları açıklamaktadır. Araştırma bulgularına göre, denetçiler yüz yüze iletişimi birinci sırada tercih etmekte; bilgi almak için iletişimi sosyal çerçevede de yürütmenin önemli olduğunu belirtmektedirler. Beden dilini kullanma ve anlama, yazılı iletişimde sözcükleri dikkatli kullanma, iletişimde zamanı verimli kullanma gibi hususların denetim süreçlerinde önem taşıdığı araştırma bulgularınca ortaya konmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Denetim, iletişim, iç denetim, denetimde iletişim

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 12/1 (2019), 46-57