COVID-19 Salgını Sürecinde Evden Çalışan Bireylerin Mekânsal Müdahaleleri ve Deneyimleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2022

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Covid-19 salgını 2020 yılında tüm dünyayı etkilemiş ve insanların gündelik yaşam biçimlerinde belirgin değişikliklere neden olmuştur. Bulaşma riskinin azaltılması ve virüsün yayılma hızının düşürülmesi amacıyla merkezi otoriteler tarafından önlemler alınmış, kısıtlamalar uygulanmış ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından insanlara evde kalma çağrıları yapılmıştır. Bu değişim süreci bazı sektörler, özellikle ofis çalışanları için evden çalışma zorunluluğunu/tercihini de beraberinde getirmiştir. Bu makalede, salgın nedeniyle evlerinden çalışan bireylerin, salgın esnasında evden çalışma koşulları ile çalışma motivasyonlarını artırmak üzere evdeki çalışma mekânlarında yaptıkları uygunlaştırmalar incelenmekte ve değerlendirilmektedir. Bu amaçla farklı alanlarda çalışan 11 kişiyle telefon görüşmeleri yapılmış, yarı yapılandırılmış anket soruları ile evlerindeki çalışma koşulları sorulmuştur. Salgın sürecinde evden çalışma hakkında katılımcıların genel görüşünün olumlu olduğu ancak farklı roller için mekânsal ayrışmaların söz konusu olmadığı durumlarda özel yaşam ve iş hayatının gerekliliklerinin ayrımının zorlaştığı görülmüştür. Araştırma sonucunda salgının getirdiği evden çalışma zorunluluğu veya tercihinin, evde uygun bir çalışma ortamı sağlanmasını gerektirdiği ve çalışma alanının belirlenmesinde evin fiziksel imkanlarının yanı sıra mekânın uygunlaştırılabilirliği ve dış uyaranlardan izole edilebilirliğinin etkisi tespit edilmiştir. Covid-19 salgını sonrasında dünya genelindeki çalışma koşullarında belirgin değişim ve dönüşümler gözlemlenebileceği düşünülürse, çalışma olanaklarının tekrar sorgulanıp evden çalışanlara gerekli çözümlerin sunulması çalışma motivasyonu için önem taşımaktadır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İdealkent

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

13

Sayı

36

Künye