INCREASING SHAREHOLDER COMMITMENTS AT JOINT-STOCK CORPORATIONS UNDER TURKISH COMMERCIAL LAW

Küçük Resim Yok

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Türk hukukunda - yeni Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde- anonim şirketlerde pay sahibinin tek borcunun sermaye taahhüdünden doğduğunu ve bunun da şirkete kar- şı bir borç olduğu ilkesi yasal temelde yürürlüktedir. Bu ilke, normatif olarak, ortak taahhütlerinin arttırılabilmesi için genel kurulda oybirliği aranması kuralının yerine geçmiş görünmektedir. Diğer yandan kanun, ilkesel tek borç dışında pay sahibine baş- ka yükümlülüklerin de ileri sürülmesini mümkün kılmaktadır. Bu sebeple, ortak taahhütlerinin arttırılmasında pay sahibinin rızası aranması hakkındaki hukuksal norm ve anlayış, yeni Türk Ticaret Kanunu bağlamında ortadan kalkmamıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Law and Justice Review

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

1

Sayı

10

Künye