Testing causal relationships between energy consumption, real income and prices: Evidence from Turkey

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2007

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada, enerji tüketimindeki değişimler, reeel gelir büyümesi ve yurtiçi enflasyon arasındaki nedensellik ilişkileri Türkiye ekonomisi koşullarında araştırılmaktadır. Çağdaş çok değişkenli eşbütünleşim tahmin yöntemi kullanılarak elde ettiğimiz bulgular, enerji tüketiminin araştırılan nedensellik ilişkilerinin aydınlatılabilmesi için, çeşitli kategorilere ayrıştırılması gerektiğini göstermektedir. Vurgulanması gereken temel bulgularımız, yurtiçi enflasyonist yapının oluşturulan modeller için oldukça içsel bir yapıya sahip ve özellikle enerji tüketimindeki değişikliklere karşı duyarlı ve sanayi tüketimi uygun enerji tüketim verisi olarak dikkate alındığı zaman, nedensellik çözümlemesi içerisinde birbirlerine karşı oldukça içsel bir yapıda tahmin edilen değişkenlerin uzun dönemli bir nedensellik ilişkisi içerisinde oldukları şeklinde belirtilebilir. Sonuç olarak, l>eklentiler doğrultusunda tasarlanan enerji politikalarının ekonomi içerisinde belirleyici bir şekilde yurtiçi enflasyonu etkileme gücüne sahip olduğu ve ev halkının kullanım amacına yönelik ya da ticari içerikli enerji tüketiminin, toplam enerji tüketiminden ziyade sanayi enerji tüketimi dikkate alındığı zaman, enerji tasarruf politikalarının reel gelir büyüme süreci açısından zararlı olabilecek sonuçlar meydana getirebileceği görülmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Enerji tüketimi, Reel gelir, Fiyatlar, Nedensellik, Türkiye ekonomisi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 1 (2), 2007, 1-29

Bağlantı