Yoksulların Kendi Öznel Durumları ile ilgili Farkındalıklarına Dair Bir Alan Çalışması: Denizli ili Örneği

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2015

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Yoksulluk, dünyada giderek derinleşen bir problem haline gelmektedir. Bu durum, olgunun sosyal bilimler literatüründe ağırlıklı bir yere sahip olmasına neden olmuştur. Bu alandaki literatürün ağırlıklı kısmı yoksulluğun nasıl tanımlanacağı ile ilişkilidir. Yoksulluğun nasıl tanımlanacağı sorunsalı, olguya nasıl yaklaşıldığı ile doğrudan ilişkilidir. Hazırlanmış olan bu çalışma yoksulluğu bizzat yaşayan kişilerin, yoksulluğu nasıl tanımladıklarına odaklanmaktadır. Bu çerçevede şu sorulara cevap aramayı amaçlamaktadır: Yoksul kişiler kendilerini yoksul olarak görmekte midir? Kendi öznel durumlarının ne derece farkındadırlar? Yoksul olmaları, Türkiye'nin problemlerini değerlendirmelerinde ve gelecek beklentileri üzerinde belirleyici midir? Bu sorulara cevap aramada, çalışmaya öznel yoksulluk kavramı ve Mann'ın sınıf bilinci teorisi çıkış noktası olmuştur. Çalışma Denizli ilinde 200 katılımcıyı kapsayan bir alan çalışmasıdır. Çalışmanın cevap aradığı sorular çerçevesinde katılımcıların hepsine anket uygulanmıştır. Örneklem grubunu oluştururken gelir durumu kötü olan kişilerin seçilmesi tercih sebebi olmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yoksulluk, Yoksulluk Bilinci, Sınıf Bilinci, Yoksulluğun Küreselleşmesi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEYKENT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yoksulların Kendi Öznel Durumları ile ilgili Farkındalıklarına Dair Bir Alan Çalışması: Denizli ili Örneği, Hande Şahin, Zuhal Çiçek Volume 8 (1) 2015, 48 - 74

Bağlantı