Sonlu Elemanlar Yöntemi ile Depreme Bağlı Heyelan Tehlike Modelleme

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Heyelanlar yerçekimi doğrultusunda toprak, kaya ve organik malzemelerin hareketinden kaynaklı çok karmaşık jeomorfolojik olaylardır. Sayısal modeller, bu jeomorfolojik davranışların ve onların çevre ile etkileşimlerini tahmin etmek etmeye yarayan matematiksel tanımları ifade etmektedir. Sonlu elemanlar yönteminde sayısal model yaklaşımları kullanılarak çok karmaşık fiziksel denklemler basit olarak simüle edilebilmektedir. Bu çalışmada Zonguldak ili, Kozlu İlçesinde heyelan potansiyeli oluşturabilecek bir alanda mevcut yapılar sonlu elemanlar ile modellenerek statik ve dinamik davranışları incelenmiştir. Analizlerde, araziden elde edilen sondaj verileri modelde zemin parametreleri olarak kullanılırken, bölgede yer alan mevcut yapılar temelde taban gerilmesi 50 kPa ve 100 kPa arasında değişen yükler ile temsil edilmiştir. Buna göre şevin kararlı durumunda, model analizde heyelanın akma bölgesinde maksimum yerdeğiştirmeler 28.45 cm olarak elde edilmiştir. Ayrıca, bölgenin depremselliğine uygun olarak seçilen Mw 7.2 Düzce depremi ivme kaydı sayısal modelde kullanılarak, potansiyel heyelan bölgesinin dinamik davranışı incelenmiştir. Dinamik analizlerde, kararlı durum değişerek, çalışma alanında depreme bağlı göçme ve yerdeğiştirme hareketleri elde edilmiştir. Buna göre en büyük düşey ve yatay yerdeğiştirmeler 40-50 cm civarında heyelanın topuk kısmında elde edilmiştir. Deprem anında zayıf zeminin ve ortalama 20° eğimin etkisiyle, zeminde jeomorfolojik deformasyonlar meydana geldiği gözlenmiştir. Tüm analizler değerlendirildiğine, olası bir deprem anında çalışma bölgesinde var olan yerleşim yerlerinde can ve mal kayıplarının yaşanmaması için, bölgede afet tehlikesi azaltma yöntemlerinin uygulanması gerekliliği tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Sonlu Elemanlar Yöntemi, Heyelan tehlike modelleme, 1999 Mw 7.2 Düzce depremi, Zonguldak ili

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSE 13/2 (2020), 5-14 DOI: 10.20854/bujse.829417

Bağlantı