Avrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğü

dc.contributor.authorÇakır, Ezgi
dc.date.accessioned2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.available2024-03-13T09:49:53Z
dc.date.issued2021
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractİfade ve basın özgürlüğünün baskıcı yönetimlere karşı toplumdaki ahlaki çöküşün önlenmesinde bir güvence olarak savunulması gerekmektedir. Gerçeğin bastırılması ve fikir çeşitliliğinin aşamalı olarak daraltılması toplum için son derece tehlikeli ve zararlıdır. Bu çalışma, Avrupa Birliği Türkiye raporlarının ifade ve medya özgürlükleri açısından incelenmesine odaklanmaktadır. İlerleme Raporları bağlamında Türkiye’nin 2000-2019 yılları arasında ifade ve basın özgürlüğündeki değişim içerik analizi tekniğiyle incelenecektir. Çalışma Avrupa Komisyonunun, Türkiye’den fikir ve medya özgürlüğünün korunmasına ilişkin birtakım somut adımların atılmasını beklediğini ve Türkiye’nin ifade ve medya özgürlüklerinin önündeki engellerin kaldırılması ve özgürlükler alanının genişletilmesi yönünde birtakım yasal düzenlemeler yaptığını göstermektedir. Ancak tavsiyelere rağmen Türkiye’nin ifade ve basın özgürlükleri alanında olumlu bir yönde gelişme sağlayamamıştır.en_US
dc.identifier.doi10.24955/ilef.1023137
dc.identifier.endpage449en_US
dc.identifier.issn2148-7219
dc.identifier.issn2458-9209
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage413en_US
dc.identifier.trdizinid473230en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.24955/ilef.1023137
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/473230
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12662/2321
dc.identifier.volume8en_US
dc.indekslendigikaynakTR-Dizinen_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofAnkara Üniversitesi İLEF Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleAvrupa Komisyonu İlerleme Raporlarında Türkiye’nin İfade ve Basın Özgürlüğüen_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar