Hatırlı Pazarlamada Nano-Etkileyicilerin Marka Farkındalığına Etkisi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2021

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

İsarder

Erişim Hakkı

Özet

Amaç – Bu çalışmanın amacı, akademisyenler, pazarlamacılar ve marka yöneticilerinin dikkatini, etkileyici pazarlama uygulamalarında çok yeni bir trend olan nano-etkileyicilerle çalışmanın önemine çekmek ve nano-etkileyicilerin Z kuşağı içerisinde yer alan 18-24 yaş arasındaki grubun marka farkındalığı üzerine etkisini anket verileriyle destekleyerek ortaya çıkarmaktır. Yöntem – Veriler 18-24 yaş arasında yer alan ve sosyal medyayı kullanan 328 kişiden elde edilmiş ve SPSS 25 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular – Bulgular, gençlerin satın alma kararlarında en güvenilir kaynak olarak nano influencer'ları gördüklerini ve nano influencer'ların sosyal etkinin normatif ve bilgilendirici boyutları aracılığıyla marka bilinci oluşturmada çeşitli düzeylerde etkiye sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca nano ve mega influencer'lar arasında pozitif bir ilişkinin ortaya çıkmış olması, pazarlama yöneticilerine hatırlı pazarlama stratejilerinde nano ve mega influencer'larla eş zamanlı olarak çalışma seçeneği de sunmaktadır. Tartışma – Bu araştırmanın sonuçları, etkileyici pazarlama çalışmalarında çok yüksek ücretler ödeyerek bir ya da iki fenomen ya da mega etkileyici ile çalışmak yerine hem daha uygun ücretlerle hem de aynı anda çok sayıda nano etkileyici ile çalışmanın, hedef kitleye iletilmek istenen mesajın etkinliğini, 18-24 yaş grubu tüketicileri üzerinde oluşturduğu güvenilirlik algısını ve marka farkındalığını olumlu yönde etkileyeceğini göstermektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Hatırlı pazarlama, Nano-etkileyiciler, Pazarlama, Sosyal etki, Marka farkındalığı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

İşletme Araştırmaları Dergisi Journal Of Busıness Research-Turk 2021, 13(1), 578-590