Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

dc.contributor.authorUzer, Gülden Ekin
dc.date.accessioned2020-02-17T07:14:21Z
dc.date.available2020-02-17T07:14:21Z
dc.date.issued2014
dc.departmentİstanbul Beykent Üniversitesien_US
dc.description.abstractAmaç: Lise öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını araştırmayı ve HIV/AIDS ile ilgili alınan bilginin hangi kaynaklardan elde edildiğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Beykent Eğitim Kurumları’nın 10,11. sınıflarında okuyan 74’ü erkek ve 39’u kız toplam113 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Anket soruları daha önce araştırmacılar tarafından geliştirilen ve UNICEF’in uyguladığı bir anketten yararlanılarak bilgi ve davranış biçimlerini değerlendiren 22 sorudan oluşturulmuştur. Anket öğrencilere birebir görüşme metoduyla uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin bilgi sorularına verdiği doğru cevap oranı erkeklerde ortalama %71.8±10.9,kızlarda %73.4±9.2 bulunmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hastalığın etkeninin virüs olduğunu (%96.4) bilmektedir. Hastalığın kan testi ile tespit edildiğini (%93.0) belirtmelerine rağmen testin adının Elisa testi olduğunu %31’i bilmektedir. Tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu %42.4’si belirtmiştir. Öğrencilerin %49.1’u AIDS’li bir kişinin başka birçok hastalığa sahip olmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu HIV ile ilgili bilgileri en sık konferanslardan ve TV’den edindiklerini bildirmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %20’sinde AIDS’li hastaya karşı olumsuz tutum-hastayı reddetme saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin HIV/AIDS hakkında-ki bilgi düzeyinin iyi seviyede olduğunu görülmektedir. Sahip olunan bilgi oranının tutum ve davranışlara yeteri kadar yansımadığı görülmüştür. Öğrencilerin aile içinde de faydalı bilgi edinmeleri için velilerle işbirliği yapılması gereği ortaya çıkmıştır.en_US
dc.identifier.citationMed J Bakirkoy 2014;10(1):24-26en_US
dc.identifier.doi10.5350/BTDMJB201410105
dc.identifier.issn1305-9327
dc.identifier.scopus2-s2.0-84896913517en_US
dc.identifier.scopusqualityQ4en_US
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.5350/BTDMJB201410105
dc.identifier.wosWOS:000420521000005en_US
dc.identifier.wosqualityN/Aen_US
dc.indekslendigikaynakWeb of Scienceen_US
dc.indekslendigikaynakScopusen_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherSadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.subjectHIVen_US
dc.subjectAIDSen_US
dc.subjectÖgrencileren_US
dc.subjectBilgien_US
dc.subjectDavranışen_US
dc.titleLise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesien_US
dc.typeArticleen_US

Dosyalar

Orijinal paket
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Yükleniyor...
Küçük Resim
İsim:
05 Lise Öğrencilerinin HIVAIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi.pdf
Boyut:
74.56 KB
Biçim:
Adobe Portable Document Format
Açıklama:
Lisans paketi
Listeleniyor 1 - 1 / 1
Küçük Resim Yok
İsim:
license.txt
Boyut:
1.44 KB
Biçim:
Item-specific license agreed upon to submission
Açıklama: