Lise Öğrencilerinin HIV/AIDS İle İlgili Bilgi Düzeyi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2014

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Erişim Hakkı

Özet

Amaç: Lise öğrencilerinin HIV/AIDS hakkındaki bilgi düzeylerini ve tutumlarını araştırmayı ve HIV/AIDS ile ilgili alınan bilginin hangi kaynaklardan elde edildiğini değerlendirmek amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Beykent Eğitim Kurumları’nın 10,11. sınıflarında okuyan 74’ü erkek ve 39’u kız toplam113 öğrenci çalışmaya katılmıştır. Anket soruları daha önce araştırmacılar tarafından geliştirilen ve UNICEF’in uyguladığı bir anketten yararlanılarak bilgi ve davranış biçimlerini değerlendiren 22 sorudan oluşturulmuştur. Anket öğrencilere birebir görüşme metoduyla uygulanmıştır. Bulgular: Öğrencilerin bilgi sorularına verdiği doğru cevap oranı erkeklerde ortalama %71.8±10.9,kızlarda %73.4±9.2 bulunmuştur. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu hastalığın etkeninin virüs olduğunu (%96.4) bilmektedir. Hastalığın kan testi ile tespit edildiğini (%93.0) belirtmelerine rağmen testin adının Elisa testi olduğunu %31’i bilmektedir. Tedavi edilemeyen bir hastalık olduğunu %42.4’si belirtmiştir. Öğrencilerin %49.1’u AIDS’li bir kişinin başka birçok hastalığa sahip olmadığını düşünmektedir. Öğrencilerin çoğunluğu HIV ile ilgili bilgileri en sık konferanslardan ve TV’den edindiklerini bildirmiştir. Ankete katılan öğrencilerin %20’sinde AIDS’li hastaya karşı olumsuz tutum-hastayı reddetme saptanmıştır. Sonuç: Öğrencilerin HIV/AIDS hakkında-ki bilgi düzeyinin iyi seviyede olduğunu görülmektedir. Sahip olunan bilgi oranının tutum ve davranışlara yeteri kadar yansımadığı görülmüştür. Öğrencilerin aile içinde de faydalı bilgi edinmeleri için velilerle işbirliği yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

HIV, AIDS, Ögrenciler, Bilgi, Davranış

Kaynak

WoS Q Değeri

N/A

Scopus Q Değeri

Q4

Cilt

Sayı

Künye

Med J Bakirkoy 2014;10(1):24-26