Probiyotik Etkili Bifidobacterium longum ATCC 15707’nin, Staphylococcus aureus ATCC 29213’e İn-vitro Etkisinin Real-Time PCR Yöntemi ile İncelenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Yazarlar

Demirci, Mehmet
Yigit, Akın

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Harran Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi

Erişim Hakkı

Özet

Staphylococcus aureus, kommensal bir bakteri olarak hem insanla birlikte yaşayan, hem de uygun fırsatı bulduğunda ciddi fırsatçı enfeksiyonlara neden olabilen önemli bir patojendir. Bifidobacterium cinsi bakteriler probiyotik olarak kullanılan ana mikroorganizmalardır. Bu cinslere ait çok sayıda türün, konağın sağlığını iyileştirmede güvenli ve etkili olduğu bildirilmiştir. Bizim çalışmamızın amacı, probiyotik etkili Bifidobacterium longum ATCC 15707’nin, Staphylococcus aureus ATCC 29213’e suşları üzerine etkisinin Real-Time PCR yöntemi ile araştırmaktır. 3 tane brain–heartin fusion broth (Oxoid) besiyeri içeren tüp hazırlandı. Tüm tüplere 103 CFU/mL olacak şekilde Staphylococcus aureus ATCC 29213 kökeninden ilave edildi. 1. tüp kontrol olarak kalırken, 2. tüpe 103 CFU/mL olacak şekilde, 3. tüpe de 106 CFU/mL olacak şekilde Bifidobacterium longum ATCC 15707 kökeni ilave edildi. İnkübasyonun 6., 12., 24. saatlerinde tüplerden alınan numunelerden DNA izolasyonu yapıldı ve bu numunelerden LightCycler 480 sisteminde Real-Time PCR ile kantitatif olarak S. aureus miktarları saptandı. Birinci tüpte 6. saatte 523.333+8993 kopya/mL düzeyinde saptanan S. aureus, farklı tüplerde sırasıyla 103 ve 106 CFU/mL miktarlarında B. longum kökeni ile birlikte inkübe edildiğinde bu miktarların düştüğü olduğu bulundu. Sonuç olarak, çalışmamızda, probiyotik etkili Bifidobacterium longum’un, Staphylococcus aureus’un in vitro ortamda üremesini etkilediği ve bakteri sayısının etki düzeyini arttırdığı saptanmıştır. Probiyotiklerin etkilerinin gnotobiyotik hayvan modellerinde veya daha kapsamlı çalışmalarla incelenerek, ilaç dirençlerinin çok yoğunlaştığı günümüzde, önemli patojenlere karşı antimikrobiyal olarak yarar sağlayabileceği düşüncesindeyiz.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Bifidobacterium longum, Staphylococcus aureus, Real-Time PCR

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye