Çevre Dostu Ürün Satın Alma Davranışına Yönelik Bir Modelin Test Edilmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmada çevre dostu ürün satın alma davranışına yönelik bir model oluşturulmuş ve edilmiştir. Çevre dostu ürün satın alma davranışı üzeri nde çeşitli faktörlerin etkisi vardır. Bu faktörlerin çevresel kaygı, çevre bilinçli tüketici davranışı, algılanan tüketici etkinliği ve kolektivizm olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmanın temel amacı, çevre bilinci, çevresel kaygı, algılanan tüketici etkinliği ve kolektivizmin çevre dostu ürün satınalma üzerindeki etkisini belirleyebilmektir. Araştırmanın amaç ve kapsamı doğrultusunda bir anket formu geliştirilmiştir. Araştırma verileri yüz yüze görüşme yöntemiyle, Aksaray Üniversitesi öğrencilerinden seçilen ve gerekli eğitim verilen 10 öğrenci tarafından toplanmıştır. 450 adet anket formu çoğaltılıp cevaplayıcılara uygulanmıştır. Yapılan değerleme sonucunda analize eksik ve hatalı doldurulan anketlerin elenmesiyle, analize elverişli anket sayısı 402 olarak gerçekleşmiştir. Araştırma hipotezlerini test edebilmek amacıyla yapısal eşitlik modeli uygulamasına gidilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Yeşil Pazarlama, Çevresel Kaygı, Çevre Bilinçli Tüketiciler, Kolektivizm, Yapısal Eşitlik Modeli

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(1), 2008, 1-24

Bağlantı