Türkiye’de Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimine İlişkin Ampirik Bir Çalışma

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki İşletme Bölümlerinde Üretim/İşlemler Yönetimi (ÜİY) alanında görev alan öğretim elemanlarının ÜİY derslerinde kullandıkları öğretim ve ders değerlendirme metotlarının değerlendirilmesidir. Çalışmada öncelikli olarak, Türkiye’deki tüm üniversitelerin İşletme Bölümlerinde görev yapan öğretim üyelerinin profili (öğretim üyesinin unvanı, sayısı, vb. bilgiler) ortaya konmaktadır. Sonrasında, anket yöntemi kullanılarak, oluşturulan veri tabanındaki ÜİY öğretim üyelerinin bu derste işledikleri konular, okuttukları kitaplar, derste hangi öğretim ve değerlendirme metotlarını kullandıkları tespit edilerek ki-kare testi yardımıyla çalışmanın sonuçları analiz edilmektedir. Çalışmanın bir diğer amacı da, ÜİY eğitiminde yaşanan sıkıntıların ortaya çıkartılmasıdır. Çalışmanın sonuçlarının, Türkiye’deki mevcut ÜİY eğitiminin 4. Sanayi Devrimi'nin gereklerini yerine getirip getirmediği konusunda bir katkı sağlaması beklenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Üretim/İşlemler Yönetimi Eğitimi, Ki-Kare Testi, Türkiye

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Cilt 10, Sayı 2, 2017, 113 – 140