Avrupa Anayasa Sözleşmesi Öncesi Ve Sonrasında AB Yetki Sistemi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2008

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

AB’nin ve AT’nin yetkilerinin üye devletlerin yetkileriyle çatışma riski yanı sıra, yetkilerin kullanılmasında farklı hukuki dayanakların esas alınabilmesi yetki tartışmalarının başlangıçtan günümüze dek gündemde kalmasına neden olmaktadır. Mevcut anlaşmalardaki entegre edilen alanlar, koordine edilen alanlar, sınırlı yetki prensibi, münhasır yetki prensibi yetki tartışmalarına açıklık getirememiştir. Anayasa tasarısında yetki tartışmalarına son vermek amacıyla öngörülen yeni yetki grupları mevcut yetki sistemine nisbi bir açıklık getirmekle beraber, oluşturulmak istenilen hukuki açıklığın tam olarak karşılanmadığı görülmektedir. Makalede mevcut anlaşmalarda ve Anayasa tasarısında karşımıza çıkan yetki çatışmalarına örneklerle yer verilmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Münhasır yetki, sınırlı yetki, alan yetkileri, amaç yetkileri, entegre edilen alanlar, koordine edilen anlarlar, Anayasa tasarısı

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Sosyal Bilimler Dergisi / Journal of Social Sciences 2(2), 2008, 98-136

Bağlantı