Kent Markalaşmasının Temel Sorunları

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışma, son yıllarda kentsel politika olarak ortaya çıkan kent markalaşmasının temel sorunlarını incelemektedir. Alanyazında kent markalarının daha fazla yatırımcı ve ziyaretçi çekme konusunda katkı sağlayacağı görüşü baskındır. Bu doğrultuda kentlerdeki karar vericiler, önceki örnekler üzerinden marka geliştirmeye eğilim göstermiştir. Bu markaların kentler arası rekabette avantajlı bir konum sağlayacağı beklentisi, markalaşma sürecinde karşılaşılan sorunların görmezden gelinmesine neden olmuştur. Farklı kentlerdeki markalaşma süreçleri incelendikten sonra markalaşmada beş temel sorun tespit edilmiştir: marka kavramının doğasından kaynaklanan sorunlar, kentler arası rekabette eşitsizlik, kent ve markası arasındaki uyumsuzluk, kent markasının özgünlüğüne ilişkin sorunlar ve markalaşma sürecinde katılım. Çalışmada bu sorunlar eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirilmiş ve çözüm önerileri sunulmuştur.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

TESAM AKADEMİ

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

7

Sayı

2

Künye