Gastronomi Sektörü Meslek Uzmanlarının Çalışanlardan Mesleki Beklentileri Ve Gastronomi Eğitimi İle İlgili Düşünceleri

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Dinamik bir sektör olan turizm, hizmete dayalı ve sosyal yapısı ile etkileşim halinde olduğu birçok alt sektörü doğrudan ya da dolaylı olaraketkilemektedir. Küreselleşme ve gelişen teknoloji ile farkındalık düzeyi artan turistlerin talep ve beklentileri de değişkenlik göstermeye başlamıştır. Budeğişken talepleri karşısında turistlerin memnun olmalarını ve iyi bir tatil deneyimi edinmelerini sağlamak, yalnızca otellerin fiziki imkanları ilemümkün olmamaktadır. Nitelikli personel, misafir memnuniyeti için en önemli unsurlar arasındadır. Bu çalışmada, öncelikli olarak turizmin popülertürlerinden olan gastronomi sektöründeki meslek uzmanlarının gastronomi alanında çalışanlardan mesleki beklentileri ve bu beklentileri etkileyenunsurlar incelenmiştir. Aynı zamanda meslek uzmanlarının sektörün gereklilikleri doğrultusunda gastronomi eğitimi ile ilgili düşüncelerini ortayakoymak amacı ile yapılmıştır. Bu şekilde gastronomi alanında eğitim alan ve faaliyet gösteren bireylerin nitelikleri konusunda değerlendirmeleryapılmaya çalışılmıştır.Çalışmanın örneklemi Türkiye’de İstanbul ilinde turizm işletmelerinin idari ofislerinde, yiyecek içecek bölümlerinde yönetici olarak çalışan ve anketekatılmak için gönüllü olan 407 meslek uzmanından oluşmaktadır. Bu çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden olan anket veri toplama tekniği ile bilgiedinilmiştir. Veri analizi için “Frekans” ve “ANOVA” testleri yapılmıştır.Çalışma sonucunda, gastronomi sektörü meslek uzmanlarının sektör çalışanlarından beklentilerinin başında mesleki deneyime sahip olmaları vegayretli olmalarının geldiği görülmüştür. Aynı zamanda çalışanların yiyecek ve içecekler konusunda mesleki bilgiye sahip olmaları önemlidir.Gastronomi sektörü meslek uzmanları, gastronomi ve mutfak sanatları bölümlerindeki eğitmenlerin reel sektöre ilişkin çok iyi bilgi sahibi olmadıklarınainanmaktadır. Ayrıca bu alanda eğitim alan öğrencilerin staj ve iş başında eğitimi almalarının kariyerleri için faydalı olacağını öngörmektedirler.Bu sonuçların ışığında, öğrencilere deneyim seviyelerini arttırmaları için staj olanakları ve iş başında eğitim kursları verilmesi önem taşımaktadır. Busayede öğrencilerin yiyecek-içecek kursları veya eğitimleriyle becerilerini geliştirmeleri konularında desteklenmeleri önerilmektedir. Aynı zamandaüniversitelerin gastronomi bölümlerinde istihdam edilecek öğretim üyelerinin, gastronomi endüstrisinde pratik bilgi, beceri ve deneyime sahip kişilerarasından seçilmesinin gerekliliği vurgulanmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Journal of Yasar University

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

15

Sayı

58

Künye