İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İsig) Sisteminin İnşaat Uygulama İş Programına Entegrasyonu

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Ölümlü ve ağır yaralanmaların sık yaşandığı inşaat sektöründe, iş kazaların önüne geçilmesi yönünde atılacak her adım hem can kayıplarının önlenmesi açısından hem de işgücü ve maddi kayıpların ülke ekonomisine etkisi açısından çok büyük bir öneme sahiptir. Yalnızca ülkemizde değil, birçok ülkede iş kazaları ve iş güvenliği sorunlarının bir türlü kontrol altına alınamamakta ve bu durum bu konunun ele alınması zorunluluğunu daha da ön plana çıkarmaktadır. Sektörde yer alan uygulamalara bakıldığında, sahada en düşük kademede çalışan teknik personelden, yönetici pozisyonunda çalışan kişilere kadar genel olarak İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği konusunda bilgi eksikliği görülmektedir. Şantiyelerde İSG kontrol ve denetim mekanizmasının saha ekibinden ayrı olarak yönetilmesi, İSG kontrol ve denetim ekibinin saha imalatlarından ve iş programından habersiz olması İSG faaliyetlerinin de sahada plansız olarak yürütülmesine ve dolayısıyla da problemlere ve iş kazalarına sebep olmaktadır. İSG ekibi ve teknik ekip arasındaki koordinasyon eksikliği entegre bir sisteme ihtiyacı doğurmaktadır. Bu problemin çözümüne ilişkin gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı, işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) yönetim sistemi ile süresel planlama sistemi arasındaki koordinasyon eksikliğinin giderilmesi amacı ile inşaat yapım işleri iş programına entegre edilmiş bir işçi sağlığı ve iş güvenliği (İSİG) bilgi belge sistemi yaratmaktır. ISO 45001 VE ISG iç tüzüğüne ilave olarak odak grup çalışması yapılarak bir İSİG bilgi belge yönetim sistemi oluşturulmuştur Uygulama projesine ilişkin iş programı Primavera programı P6 versiyonunda CPM tekniği kullanılarak hazırlanmış ve ISIG yönetim sistemi içerisinde oluşturulan aktiviteler, belgeler ve prosedürler; odak gruptaki iş güvenliği uzmanları desteği ile uygulama inşaat iş programa entegre edilmiştir. Bu çalışma ile saha ekipleri ile ISG kontrol denetim ekipleri arasındaki koordinasyon eksikliği probleminin önüne geçilmesi hedefenmektedir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İş Güvenliği, Süresel Planlama, İş Güvenliği Belge Yönetimi, Entegre Yönetim Sistemleri, Proje Yönetimi

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 11/2 (2018), 19-33