Adana ve Çevresinde Radyoaktivite Seviyesi ve Sağlık Riski

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2019

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğü

Erişim Hakkı

Özet

Adana İli ve çevresinde havadaki gama radyasyon doz seviyelerini belirlemek için 133 farklı noktada toprak yüzeyinden yaklaşık 1 m yükseklikte ölçümler yapıldı. Ölçümler, doğal gama radyasyonu ölçümleri ile birlikte serpinti ile birlikte inen düşük aktiviteli radyonüklidlerden yayılan radyasyonun tespitine duyarlı olan portatif bir gama sintilasyon detektörü kullanılarak ölçüldü. Bu çalışmada, Adana ili ve çevresinde bulunan gamma doz seviye ölçümlerinin aritmetik ortalaması 71.2 (nGy /h) olarak bulundu. Bu değer yıllık etkin doz eşdeğeri 87.3 ?Sv/y değerinde etkin doz ortalamasına karşılık gelmektedir. Elde edilen sonuçlar, Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapılan çalışmalar ve dünya ortalamasıyla karşılaştırılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Radyasyon, Gama Dozu, Kanser Riski, Yıllık Etkin Doz, Adana

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BEÜ Fen Bilimleri Dergisi 8 (3), 772-778, 2019

Bağlantı