Uluslararası Eşya Taşıma Konvansiyonlarının Temel Hükümlerinin Karşılaştırmalı Analizi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Uluslararası ticaretin başlangıç noktası, malların farklı ülkeler arasında yer değiştirmesidir. Bu yer değiştirme işlemleri uluslararası taşımacılığın temel faaliyet alanıdır. Uluslararası taşımacılık ise karayolu, denizyolu, havayolu, demiryolu ve boru hattı taşımacılığı veya bunların karmasından oluşan çoklu taşımacılık ile gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmada; öncelikle karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu taşımacılığını düzenleyen dört farklı uluslararası konvansiyon ortaya konulacaktır. Bu konvansiyonların orijinal İngilizce ve Türkçe metinleri temel alınarak bazı hükümleri karşılaştırmalı olarak incelenecektir. Her bir konvansiyonda incelenecek olan hükümler şunlardır; konvansiyonun uygulama alanı, taşıma sözleşmeleri ve niteliği, taşıma senetlerinin niteliği ve içeriği. Son bölümde ise uluslararası ticaretin ve uluslararası taşımacılığın bütün paydaşları için önem arz eden bu konular topluca bir tablo halinde sunulacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Eşya Taşımacılığı, Taşıma Sözleşmesi, Taşıma Senedi, CMR Konvansiyonu, Rotterdam Kuralları, COTIF-CIM, Montreal Konvansiyonu

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 9/1 (2016), 162-172