Türkiye’de İnşaat Sektöründe Yaşanan İş Kazaları Ve Ölümlü İş Kazası Sayılarının Tahmini

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Gümüişhane Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte iş hayatında karşılaşılabilecek tehlikeler de artmaktadır. Bu durum işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınmasının önemini göstermektedir. Ülkemizde her yıl farklı sektörlerde çeşitli sebeplerle birçok iş kazası ve meslek hastalığı vakaları yaşanmaktadır. İnşaat sektörü, maden ve ulaşım sektörleri ile birlikte en çok iş kazasının yaşandığı sektördür. Bu çalışmada Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan verilerle ülkemizde inşaat sektöründe yaşanan iş kazası sayıları incelenmiştir. İnşaat sektöründe 2007-2015 yıllarına ait veriler kullanılarak henüz verileri açıklanmamış olan 2016 yılına ait iş kazası ve ölümlü iş kazası sayılarının tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Tahmin yöntemi olarak üssel düzleştirme yöntemi kullanılmıştır. Yapılan tahmin sonucunda 2008-2015 yılları için öngörülen değerlerin gerçekleşen iş kazası sayılarına yakın değerlerde seyretmesi ve sapma değerlerinin düşük olması 2016 yılı için yapılan tahminin de doğruluk payının yüksek olduğunu göstermiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

İnşaat, İş kazası, Tahmin, Üssel düzleştirme

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Gümüişhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi Cilt: 9, Sayı: 22, Yıl: 2018

Bağlantı