Teknoloji Alanında Faaliyet Gösteren Şirketlerin Finansal Form Okunabilirliğinin Metin Madenciliği Teknikleriyle Ölçülmesi

Küçük Resim Yok

Tarih

2020

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Finansal piyasalarda işlem gören şirketlerin yükümlülükleri kapsamında bulunan ve işletme operasyonları ile işletmelerin finansal durumlarına ilişkin kapsamlı bilgi sağlayan kamuya açıklama formlarının (Disclosure forms) yatırımcılar tarafından anlaşılabilmesi için, karmaşık olmayan yalın bir dil kullanılması gerekmektedir. Metinlerin söz dizimsel uzunluğu ve karmaşıklığının tespitinde kullanılan okunabilirlik indeksleri, uygulamalı dilbilim, metin ve söylem analizi ile doğal dil işleme gibi alanlarla yakından ilişkili olup, veri kaynağı olarak metin üzerinden anlamlı bilgi edinilmesini amaçlayan metin madenciliği fonksiyonlarından biridir. Bu çalışmada, 2010 – 2019 yılları arasında New York Borsası’nda (NYSE) işlem gören ve teknoloji alanında faaliyet gösteren 144 şirkete ilişkin farklı türlerde toplam 23.103 adet kamuya açıklama formu kullanılarak, her bir form türüne ilişkin okunabilirlik skorları hesaplanmıştır. Alternatif okunabilirlik indeksleriyle elde edilen skorlar karşılaştırılarak şirket ölçeklerine göre ortalama skorlar da değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda, dosya boyutu haricindeki indekslerin birbirine yakın sonuçlar verdiği tespit edilmiş olup, incelenen kamuya açıklama formlarının, lisansüstü eğitime sahip yatırımcıların seviyesinden de yüksek skorda, “çok zor” okunabilirlik düzeyinde olduğu; orta ve büyük ölçekteki teknoloji şirketlerince raporlanan formların ise daha düşük okunabilirlik düzeyine sahip olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

Acta Infologica

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

4

Sayı

2

Künye