Kişilik Hakkının Medya Yoluyla İhlalinde Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2016

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

İstikrarın ve belirliliğin sağlanması gibi temel hukuk ilkeleri karşısında manevi tazminatın objektif değerlendirme ölçütleriyle belirlenmesi gereği ortadadır. Buna yönelik somut adımların atılmasındaki zorluk, manevi tazminatın sübjektif kriterlerle tayin edilmesinin gerekçesini oluşturamaz. İhlalin türünün ve ağırlığının önceden tespit edilmesi, objektivitenin sağlanmasında bir çıkış noktası olabilir. Beden bütünlüğünden farklı olarak diğer kişilik değerleri yönünden ihlalin ağırlığını önceden belirlemek, çok çeşitli sonuçlarla karşılaşılabileceğinden oldukça güç olabilir. Bu güçlük, söz konusu kişilik değerlerinin medya yoluyla ihlal edildiği haller yönünden aşılabilir. Gerçekten, kişilik hakkına medya yoluyla gerçekleşen müdahalelerde ihlalin objektif ağırlığını belirlemek, özellikle yayının yayıldığı alanın tespitiyle mümkün kılınabilir. Bu konuda getirilecek öneriler, manevi tazminatın, ihlalin ağırlığı temelinde objektif olarak belirlenmesini olanaklı gören yeni eğilimin yol göstericiliğiyle şekillenebilir. Bu eğilime göre, objektif kriterlerin öncülüğünde herkes için uygulanabilecek asgari düzeyde bir manevi tazminat miktarı belirlenmeli, toplam manevi tazminat miktarı bundan sonra hakimin takdirine bırakılmalıdır. Manevi tazminatın belirlenmesinde bu anlayışa dayanılması, manevi tazminat yönünden istikrarı tesis etmeye yardımcı olacaktır.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Medya, Kişilik Hakkı İhlali, Manevi Tazminatın Belirlenmesi, İki Aşamalı Hesaplama Yöntemi, Taban Manevi Tazminat

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2/4 (2016), 31-49

Bağlantı