Yöneticilerde Finansal Pazarlama Algısının Ölçümü

Yükleniyor...
Küçük Resim

Tarih

2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Beykent Üniversitesi

Erişim Hakkı

Özet

Günümüz rekabet koşullarında işletmelerin daha iyi yönetilebilmesi adına çeşitli farklı stratejiler denenmektedir. Daha iyi bir yönetim için de multi disipliner, bir başka ifadeyle birden fazla disiplinin bir arada olduğu çalışmalar önemli bir değişken haline gelmiştir. İşletmenin fonksiyonları arasında yer alan pazarlama ve finans birlikte hareket ederek işletmeler için fayda yaratabilmektedir. Bu araştırmada da bu iki fonksiyonun entegre çalışmasına yönelik literatür ele alınmış ve yöneticilerin finansal pazarlama kavramına ilişkin bilinçleri ölçülmüştür. Bu doğrultuda pazarlama karması olarak bilinen ürün, tutundurma, dağıtım ve fiyat stratejilerinin; yöneticiler tarafından finansal pazarlama perspektifinde değerlendirilip değerlendirilmediği anket metodolojisi ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlar doğrultusunda yöneticiler fiyatlandırma ve dağıtım kavramlarında finansal pazarlama bakış açısı ile stratejilerini yürütmekteyken; ürün ve tutundurma kavramlarında finansal pazarlama bakış açısı ile stratejilerini yürütmemektedirler.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Finans, Pazarlama, Finansal Pazarlama, Yönetici

Kaynak

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

BUJSS 11/1 (2018), 24-34