YENİ BİR SİGORTA TÜRÜ: MADEN ÇALIŞANLARI ZORUNLU FERDİ KAZA SİGORTASI

Küçük Resim Yok

Tarih

2017

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Maden Çalışanları Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası, 26/1/2015 tarihli ve2015/7249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile zorunlu hale getirilmiştir. Bakanlar KuruluKararının 4. maddesinde “Sigorta tazminatının tespitinde zarar hesabı yapılmaz.” denilerek maden çalışanları zorunlu ferdi kaza sigortasının bir meblağ sigortası olduğunavurgu yapılmıştır. Sigorta poliçesi düzenlenmeden önce, maden işletmemesinde eksperler aracılığıyla risk incelemesi yaptırılır. Poliçe başlangıcından itibaren her altı aylıkzaman dilimlerinde aynı risk incelemesi tekrar edilir. Yapılan bu risk incelemesi sonucunda ilgili maden işletmesinin asgari sigortalama şartlarını kaybettiğinin tespiti halindemevcut sigorta teminatı askıya alınır ve madencilik faaliyetleri Maden işleri Genel Müdürlüğü tarafından durdurulur. Sigorta teminatı ve tazminatı sakatlanma veya ölüm halinde kişi başı 150.000.-TL olarak belirlenmiştir. Ödenecek sigorta tazminatının hesabında zarar dikkate alınmaz. Ancak, Maden Çalışanları Ferdi Kaza Sigortasına bağlıolarak ödenen tazminat, hak sahiplerinin ilgili özel hukuk mevzuatı çerçevesinde sahipoldukları zarara bağlı İşveren Sorumluluk Sigortası tazminatları dahil diğer sigorta tazminatlarından mahsup edilir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Kaynak

İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

16

Sayı

2-Cilt 3

Künye